TR| ENG| RU| DE| NL| FRSخوردنیها و نوشیدنیه


خوشمزه ترین غذاهای کشورهای مختلف دنیا و غذاهای سنتی ترکیه و مدیترانه، در هتلهای اُرکا با مکانهایی که به شکلی متفاوت طراحی شده اند تلاقی میکنند.

در هر ساعت روز، آشپزهای ماهر ما که هر کدام در زمینه خود تخصص دارند، در سفر شما به سوی غذاهای فرهنگهای مختلف، راهنمای غیرقابل اجتناب شما خواهند بود.

با نهایت توجه و خدمات خوش رویانه به مهمانانمان و در مکانهایی که هر غذا تجربه تازه ای را وعده میدهد، منتظریم تا تعطیلاتی آرام و شاد را به شما تقدیم کنیم.

© 2014 ORKA HOTELS. همه حقوق محفوظ است.