TR| ENG| RU| DE| NL| FRSدنیای کودک


آسایش همه مهمانان ما از هر سن در هتلهای اُرکا، بزرگترین اولویت ماست. ما به آسایش و تفریح مهمانان کوچکمان نیز که با ارزشترین دارایی شما مهمانان ارجمندمان هستند، اندیشیده ایم.

در باشگاههای کودکان در هتلهای اُرکا، در حالیکه آنها در طول روز با فعالیتهای تفریحی و آموزنده مشغول هستند، شما میتوانید از فعالیتها و تفریحاتی که شایسته شما و برای شما مهمانان ارجمندمان آماده شده اند به نحو احسن استفاده کنید.

© 2014 ORKA HOTELS. همه حقوق محفوظ است.