TR| ENG| RU| DE| NL| FRSفعالیتها


در هتلهای اُرکا که همه چیز با جزئیات برای شما مهمانان گرامی مان آماده شده است، برای گذراندن روزتان، گزینه های مختلفی دارید.

هم میتوانید از شلوغی و استرس دوری کنید و از نظر روحی و جسمی استراحت کنید و هم میتوانید تا صبح تفریح کنید، در شوهای انیمیشن شرکت کنید، ورزش کنید و هم میتوانید از استخرهای دنج یا سواحل وسیع و آبی ما لذت ببرید. فعالیتهای دیگری نیز در هتلهای اُرکا منتظر شماست.

زمان آن است که به سوی تعطیلاتی که شایسته آن هستید حرکت کنید.

© 2014 ORKA HOTELS. همه حقوق محفوظ است.